Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.wulmarex.pl

 

§ 1

DEFINICJE

1. Sprzedawca – Firma WULMAREX Mariusz Domek z siedzibą w Białych Błotach (86-005) przy ul. Szubińskiej 49, Polska, NIP: 953-103-30-08, Regon: 093149847, telefon 507-029-217, Fax 52 381 49 76, Email : biuro@wulmarex.plGadu-gadu23229413

 

2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.wulmarex.pl wraz z wszelkimi załącznikami oraz oświadczeniami stanowiącymi integralną część regulaminu, a wynikającymi z treści tekstu regulaminu.

 

3. Sklep – internetowa platforma sprzedaży należąca do Sprzedawcy, dostępna pod domeną www.wulmarex.pl, z której można kupować bezpośrednio, bądź przy udziale serwisów allegro.pl oraz ceneo.pl za pośrednictwem których to Kupujący może składać zamówienia na asortyment oferowany w sprzedaży,

4. Kupujący – każdy podmiot (osoba fizyczna bądź prawna) składający zamówienie w Sklepie posiadająca status i uprawnienia Konsumenta lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta.

5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej polegającej na złożeniu zamówienia oraz zawarciu umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (podstawa prawna art. 221 Kodeksu cywilnego).

6. Produkt – rzeczy ruchome, objęte sprzedażą w Sklepie dostępne bezpośrednio w platformie internetowej, w szczególności opony, felgi oraz pełen asortyment motoryzacyjny. Pod pojęciem Produktu należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu o ile przedmiot sprzedaży objęty jest taką usługą, co musi wynikać bezpośrednio w opisie produktu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę produktów.

8. Reklamacja – żądanie Kupującego kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, bądź producenta w przypadku gwarancji udzielonej na produkt, a pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi – przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy produktu lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za produkt lub usługę, bądź obniżenia ceny. Regulowane przez przepisu Kodeksu cywilnego (rękojmia, bądź gwarancja producenta) oraz w zakresie roszczeń Konsumenta przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów objętych sprzedażą internetowej platformy sprzedaży należącej do Sprzedawcy, dostępnej pod domeną www.wulmarex.pll, z której można kupować bezpośrednio, bądź przy udziale serwisów allegro.pl oraz ceneo.pl za pośrednictwem których to Kupujący może składać zamówienia na asortyment oferowany w sprzedaży.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron w Internecie. Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe działanie w/w urządzeń, które mogą mieć wpływ na wyświetlanie oferty Produktów oraz możliwość składania zamówień w sposób prawidłowy.

3. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).

5. Oferta zaproponowana przez Sprzedawcę w zakresie dostępności Produktu oraz ceny Produktu i transportu obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. W przypadku zamówienia które ma być realizowane poza obszar Polski, przed złożeniem wiążącego zamówienia konieczne są odrębne ustalenia w zakresie warunków sprzedaży.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

§ 3

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

1. Wszystkie towary sprzedawane przez nasz Sklep Internetowy www.wulmarex.pl   są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. Przez produkt nowy i pełnowartościowy w przypadku OGUMIENIA - Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport” rozumie się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

2. Informacja wskazana w § 2 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy Produktów objętych opcją „WYPRZEDAŻ”. Powyższa opcja sprzedaży związana jest z odpowiednią cechą produktu która to jest wyszczególniona w karcie opisu produktu.

3. W przypadku występowania GWARANCJI PRODUCENTA jakość jest gwarantowana przez gwaranta (PRODUCENTA) na podstawie warunków i zasad oferowanych w odrębnych warunkach gwarancyjnych udzielonych na piśmie przez producenta, które to są załączone do produktu. Powyższe nie wyłącza w żadnym zakresie uprawnień Kupującego wynikających z ustaw. W przypadku występowania GWARANCJI PRODUCENTA powyższa cecha Produkty jest wyraźnie wyszczególniona w karcie opisu produktu.

§ 4

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRODUKTU

 

1. Sklep internetowy www.wulmarex.pl pozwala na złożenie zamówienia :

a) bezpośrednio przez stronę internetową sklepu poprzez skorzystanie z dostępnego na stronie FORMULARZA ZAKUPU (dodanie produktu do koszyka i wypełnienie formularza) – stanowi to najprostszą, najszybszą i najdokładniejszą metodę składania zamówienia, gdyż formularz jest tak skonstruowany, aby bezproblemowo przeprowadzić Kupującego przez cały proces składania zamówienia.

Zasady wypełniania formularza :

  • Kupujący podaje dane do wysyłki zamówionego produktu oraz opcjonalne dane do otrzymania Faktury VAT.

  •  Pole „UWAGI DO ZAMÓWIENIA” należy wypełnić danymi pojazdu w przypadku uznania przez Kupującego, iż dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i wyboru oferowanych produktów. W celu realizacji zamówienia na produkty z działu ALUFELGI lub FELGI , OPONY oraz AKCESORIA MONTAŻOWE wypełnienia w/w pola danymi pojazdu jest wymagane i obowiązkowe. Brak wypełnienia przedmiotowych danych może opóźnić realizację zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za niewłaściwy dobór produktu do danego rodzaju pojazdu wybranego przez Kupującego. Sklep dobiera ALUFELGI I FELGI do auta w/g parametrów katalogowych producentów aut i nie odpowiada za ewentualne modyfikacje zawieszeń i naprawy blacharskie, jak i wersje limitowane .

  • Pole „UWAGI” obejmuje niestandardowe informacje, które mogą ułatwić realizację zamówienia.

b) za pomocą POCZTY ELEKTRONICZNEJ pod adresem biuro@wulmarex.pl,
Dla szybkiej i sprawnej realizacji zamówienia bardzo istotne jest podanie danych kontaktowych, przede wszystkim adresu e-mail oraz telefonu.

c) za pomocą TELEFONU bądź FAKSU , telefon 507-029-217, Fax 52 381 49 76, w zakresie przedmiotowej realizacji zamówienia również konieczne jest podanie danych kontaktowych oraz adresu e-mail i telefonu.

 

2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

  • e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego FORMULARZA Sklepu),

  • w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail, fax lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Produktów, w przypadku innych kanałów zakupu Produktów.

3. Wszelkie wysłane Kupującemu informacje pozwalają na kontrolę złożonego w Sklepie zamówienia, podglądu stanu realizacji i kontakt z firmą przewozową realizującą dostawę. Po otrzymaniu danych określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu zasadnym jest sprawdzenie przez Kupującego poprawności zawartych w nich danych. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

4. Zmiana w zakresie ilościowym i rodzajowym treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówione Produkty nie zostały jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

5. Sklep internetowy www.wulmarex.pl dokłada wszelkich starań, aby wszystkie oferowane przez nas produkty były dostępne w naszych magazynach i gotowe do wysyłki. Jeżeli zdarzy się, że towar nie będzie dostępny w naszych magazynach, zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar będzie znajdował się w magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla Państwa sprowadzony. W przypadku braku powyższej możliwości zamówienie będzie anulowane. W konsekwencji powyższego cennik prezentowany na stronach sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa i nie odzwierciedla stanów magazynowych Sprzedawcy 

§ 5

DOSTAWA PRODUKTÓW I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji i wysyłki Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego jest podanie przy zamówieniu realizowanym w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt. a/b/c prawdziwych i pełnych danych osobowych oraz kontaktowych które mogą zostać zweryfikowane przez Sklep celem potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sklepu lub podania danych przy pozostałych formach składania zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Produktu nie jest wiążąca.

3. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail lub telefoniczną z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

4. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu w przypadku korzystania z formy zamówienia poprzez FORMULARZ ZAKUPU oraz status przesyłki na stronie firmy kurierskiej realizującej dostawę na podstawie numeru przesyłki nadanego wysłanemu Produktowi.

5. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2-3 dni robocze. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 3-4 dni robocze w przypadku konieczności sprowadzenia Produktu z magazynu producenta. W przypadku realizacji Zamówienia na Produkt objęty usługą montażu (towar + montaż) termin i czas realizacji zostanie indywidualnie ustalony z Kupującym lub zostanie dokładnie opisany w karcie produktu.

6. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej kuriera. Przesyłki kurierskie są realizowane w godzinach od 9.00 do 20.00. Sklep nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia Produktu, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z kurierem w dniu dostawy oraz podanie numerów listów przewozowych, które zostały umieszczone w informacji, którą Kupujący otrzyma drogą mailową lub telefoniczną, a o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

7. Dostarczający przesyłkę kurier w sytuacji nie zastania Kupującego lub domownika (pracownika) pod adresem podanym w zamówieniu, pozostawi informację o próbie jej doręczenia, w postaci AWIZO. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia Produktu jest do odbioru przez Kupującego w lokalnym oddziale kuriera, skąd można odebrać Produkt osobiście – adres oddziału kuriera i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdują się na druku awizo. Jeśli Produkt nie zostanie odebrany z oddziału kuriera, drugiego dnia po awizowaniu, kurier dokonuje ponownej próby dostarczenia.

§ 6

OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI I STANU PRZESYŁKI

1. Po dokonaniu zapłaty Kupujący lub osoba odbierająca w jego imieniu Produkt dostarczony przez kuriera obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności kuriera dostarczającego (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego – zgodnie z którym „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika” ).

2. W przypadku uszkodzenia przesyłki, bądź braków w Produkcie Kupujący lub osoba odbierająca w jego imieniu Produkt zobowiązany jest do sporządzenie protokołu szkody (kopia dla Kupującego) w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu niezwłocznie w dniu dostawy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sklep zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sklepu.

3. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego które powstało lub mogło powstać podczas transportu firmy kurierskiej. Podstawą dochodzenia reklamacji objętych uszkodzeniami mechanicznymi oraz brakami, a związanymi z powstaniem tych wad w transporcie jest prawidłowo zgłoszony (w tym terminowo) oraz sporządzony protokół szkody spisany w dniu dostawy w obecności kuriera. Brak spisania protokołu uniemożliwia reklamowanie szkody powstałej w ramach dostawy przez firmę kurierską.

 

§ 7

KOSZT DOSTAWY

1. Koszt przesyłki kurierskiej obejmuje cały koszt dostawy o ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu na karcie produktu.

2. Podane koszty przesyłki kurierskiej obowiązujący na terenie Polski. W przypadku ustalenia realizacji zamówienia poza obszar Polski, koszt przesyłki jest uzgadniany indywidualnie (mailowo bądź telefonicznie) do takiego zamówienia przy uwzględnieniu miejsca dostarczenia oraz rodzaju produktu.

3. Koszt dostawy produktu podany jest zawsze przy każdym produkcie. Przy zakupie kilku produktów przesyłka będzie wysyłana jako jedna paczka, a koszt jej może zmienić się wraz ze wzrostem wagi przesyłki. Sklep automatycznie obliczyć należny koszt dostawy, w przypadku braku takiego naliczenia, przed wysyłką Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym koszcie dostawy.

4. Kosz dostawy poszczególnych produktów o ile nie podano innych na kartach produktów :

 

     
     
     
     


Cennik wysyłek :

 

Tabela kosztów 
wysyłki kurierem

 Przedpłata

0 – 5 kg

  15,50 zł

< 5– 10 kg

  17,50 zł

< 10 kg – 20 kg

  18,50 zł

< 20 kg - 31,5 kg

19,50 zł

< 31,5 kg - 40 kg

 42 zł

< 40 kg - 50 kg

48,50 zł

Paleta 50 kg-300 kg

148,50 zł

Paleta 300 kg - 500 kg

161 zł

Paleta 500 kg - 700 kg

214 zł

Pobranie

  dopłata 1 zł

 
5. Dostawę produktów realizują firmy kurierskie : DPD oraz paczkomaty INPOST

  Maksymalny rozmiar pojedynczej paczki wysyłanej kurierem: 180 cm / 70 cm / 45 cm

  Maksymalny rozmiar pojedynczej paczki wysyłanej paczkomatem: 41 cm / 38 cm / 64 cm, waga 25 kg

6. Sklep internetowy www.wulmarex.pl umożliwia odbiór osobisty produktu w siedzibie firmy prowadzącej sklep – tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym takiego sposobu dostawy produktu. Miejscem odbioru towaru jest : Firma WULMAREX Domek Mariusz z siedzibą w Białych Błotach (86-005) przy ul. Szubińskiej 49. Sklep zastrzega, iż ma prawo odmówić wydania Produktu w przypadku braku uzgodnienia ze Sklepem terminu i sposobu odbioru osobistego produktu. Powyższe uprawnienie nie jest równoznaczne z odstąpieniem którejkolwiek ze stron od umowy, a zamówienie będzie realizowane w standardowym trybie określonym w Zamówieniu, bądź przy ponownym umówieniu terminu odbioru osobistego.


§ 8

Warunki Płatności

 

1. Sklep internetowy www.wulmarex.pl umożliwia Kupującemu wybór formy płatności:

 

a) Płatności online - Szybka, wygodna, bezpieczna metoda płatności. Opłata za przesyłkę taka jak w przypadku przedpłaty, natomiast czas dostawy i bezpieczeństwo Twoich pieniędzy takie jak w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki. Płatności online obsługiwane przez bezpieczny system IAI Pay.

  Instrukcja płatności on-line


b) Płatność przy odbiorze przesyłki - gotówkę przekazuje Kupujący bezpośrednio dostarczającemu przesyłkę, kurierowi firmy spedycyjnej. Do każdej przesyłki dołączony jest list przewozowy z kwotą do zapłaty.

 

c) Przedpłata, czyli płatność przelewem na konto SKLEPU - realizacja wysyłki zamówienia następuję po zaksięgowanie środków na koncie. Wysyłka następuje bez pobrania.

d) Płatność ratalna - płatność ratalna jest dokonywana za pośrednictwem firmy e-raty Santander Bank

2. Sklep zastrzega sobie, iż w przypadku niektórych produktów mało popularnych lub sprowadzanych na indywidualne Zamówienie Kupującego jest uprawniony do pobrania zaliczki w wysokości 30% wartości produktu lub przedpłaty na produkt. W powyższym przypadku Kupujący zostanie o szczególnych warunkach zakupu produktu poinformowany przed zawarciem umowy.

 

§ 9

Dowód Zakupu

1. Do każdej przesyłki z zamówionym towarem dołączony jest Paragon Fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT, które stanowią dokument potwierdzający sprzedaż.

2. Opcjonalnie Kupujący ma możliwość pobrać elektronicznie oraz wydrukować dokument zakupu wykorzystując link przesyłany w e-mailu potwierdzającym realizacje zamówienia. 
Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki.

3. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje wszelkie dodatkowe dokumenty związane z produktem (gwarancja producenta – jeśli istnieje do produktu, instrukcja obsługi, inne dokumenty- jeśli istnieją przy produkcie) oraz związane z umową kupna-sprzedaży (formularze oświadczeń).

§10

ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni (14 dni), licząc od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Pocztą-Polską na adres firmy prowadzącej Sklep internetowy przed jego upływem.

2. Kupujący wraz z zakupionym produktem otrzymuje pisemny wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (poza siedzibą przedsiębiorcy)”. Kupujący może skorzystać z dostarczonego mu wzoru oświadczenia, skorzystać z wzoru oświadczenia Zamieszczonego na stronie Sklepu, bądź z dowolnego pisemnego oświadczenia spełniającego ustawowe wymogi.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) używania, testowania, montowania zakupionego Produktu. Przez używanie produktu rozumie się również zakładanie obręczy ALUFELG oraz FELG na urządzenia służące wyważaniu kół, założenie obręczy na piastę kół pojazdu, a także założenie na obręcze opon nawet w przypadku niezałożenia obręczy na pojazd,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą , z jego samochodem. Zamówienie niestandardowego produktu, np. alufelg typu BLANK, których parametry takie jak: ET, rozstaw otworów, średnica otworu centrującego są dobierane na indywidualne zlecenie klienta.

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

c) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

d) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, dostarczania prasy, usług w zakresie gier hazardowych w przypadku oferty takich produktów w Sklepie,

3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu na swój koszt w stanie niezmienionym (nieużywanym) w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcie zwrotu towaru który nie spełnia powyższych warunków, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ponosi pełną odpowiedzialność jako nadawca przesyłki za sposób jego pakowania i dostarczenia.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Wraz ze zwrotem zakupionego produktu Konsument zobowiązany jest dołączyć oryginalny dowód zakupu produktu tj. paragon fiskalny lub Fakturę VAT.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Produkt do Sklepu na własny koszt lub dostarcza go osobiście do siedziby firmy prowadzącej sklep internetowy. Koszt dostarczenia Produktu do sklepu nie podlega zwrotowi.

6. Cena zapłacona przez Konsumenta za Produkt  przy zakupie Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłek objętych płatnością przy odbiorze.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9. Wobec takich Kupujących zasady i terminy ewentualnego odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

WYMIANA PRODUKTU

1. Jeśli dostarczony Kupującemu produkt nie był zgodny z zamówieniem Sklep dokona wymiany na produkt zgodny z zamówieniem. W powyższym przypadku Kupujący winien niezwłoczne poinformować Sklep o powyższym fakcie . Tak szybko, jak to możliwe zostanie dokonana wymiana produktu na inny, na Koszt Sklepu pod warunkiem, że zgłoszony Produkt nie nosił śladów użytkowania. Wymiana Produktu zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności produktu Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione produkty.


2. Produkt zgodny z zamówieniem bądź sprowadzany na indywidualne zamówienie, jeśli jest zgodny z wysłanym zamówieniem lub klient nie posiada dowodu zakupu nie podlega wymianie lub zwrotowi.

3. Kupujący w przypadku ustaleń ze sklepem w zakresie zwrotu i wymiany produktu zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym (nieużywanym) w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcie zwrotu towaru który nie spełnia powyższych warunków, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ponosi pełną odpowiedzialność jako nadawca przesyłki za sposób jego pakowania i dostarczenia.

§12

REKLAMACJA

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego KONSUMENTEM z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wulmarex.pl,

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Konsument zobowiązany jest podać następujące informacje, które konieczne są do rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji :

a) danych kontaktowych Kupującego,

b) dokładne opisanie przyczyn reklamacji

c) określenie żądań wobec Sprzedawcy

(naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie i zwrot ceny zakupu)

d) dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 

4. Sprzedawca wskazuje, iż nie jest zobowiązany do automatycznego uwzględnienia żądania określonego przez Kupującego (Konsumenta) z tytułu zgłoszonej reklamacji. Rozpatrywanie i spełnienie żądań następuje zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W szczególności stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

 

5. Wybór określonego uprawnienia zależy od kupującego i ma charakter rozłączny, co oznacza, że zgłoszenie przez kupującego jednego roszczenia wyklucza jednocześnie możliwość zastosowania drugiego. Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 

6. Stosownie do treści art. 8 ust. 4  ustawy, kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jeżeli:

a) sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, bowiem jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów; 
b) naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie; 
c) naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.

 

7. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi (art. 556 k.c. do 576 k.c.). Kupujący nie będący Konsumentem zgodnie z art. 560. § 1 K.c. w przypadku jeżeli rzecz sprzedana ma wady, może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

8. Składając reklamację z tytułu rękojmi Kupujący nie będący Konsumentem winien podać następujące informacje, które konieczne są do rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji :

a) danych kontaktowych Kupującego,

b) dokładne opisanie przyczyn reklamacji

c) określenie żądań wobec Sprzedawcy

(naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie i zwrot ceny zakupu)

d) dołączenie oryginału dokumentu sprzedaży.

 

9. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

10. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący (Konsument oraz nie będący Konsumentem) zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę. Koszt dostawy reklamowanego Produktu jest zwracany Kupującemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

11. Sklep internetowy www.wulmarex.pl umożliwia skorzystanie wzorów oświadczeń reklamacyjnych dla Konsumenta oraz podmiotu niebędącego Konsumentem zamieszczonych na stronie Sklepu.

12. Sklep internetowy www.wulmarex.pl zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcie przesyłki objętej reklamacją która została wysłana przez Kupującego za pobraniem gotówkowym.

13. Przy przypadku uznanej reklamacji Kupującemu zostanie zwrócony koszt przesyłki zwrotnej do Sklepu, warunkiem jednak jest wcześniejsze ustalenie formy wysyłki oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego jej koszt. Istnieje możliwość skorzystania z środków transportu proponowanych przez sklep www.wulmarex.pl po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku uznanej reklamacji Kupujący nie ponosi żadnych kosztów transportu, w przypadku reklamacji nieuznanej koszty transportu ponosi Kupujący.

§ 13

GAWARANCJA PRODUCENTA

1. W przypadku Produktów objętych także gwarancją pisemną producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, który zostanie dołączony do zakupionego Produktu.

2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep internetowy www.wulmarex.pl, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Sklep są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem firmy kurierskiej oraz dostawców - zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3,4 i 5 cytowanej powyżej ustawy przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

5. Dodatkowo Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu wyrywkowego zebrania opinii Kupującego na temat produktów oraz świadczonych przez Sklep usług. Powierzone dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

6. Dokonanie zakupu przez klienta przekierowanego z serwisu ceneo.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przekazanie adresu e - mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupy Allegro Sp. z o.o.,  danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

§ 15

WARUNKI KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy prawa Polskiego, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Kupujący składając zamówienie akceptuje powyższy Regulamin.

4. Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu  www.wulmarex.pl.

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.72 / 5.00 (97 opinii)
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij